Matematiklyftets planering klar!

Nu är planeringen för nästa års matematiklyft klar. Allt står att läsa om under fliken ”Matematiklyft” på denna bloggsida. (se ovan)