Matematikbiennal 2018

Här ligger en länk till Matematikbiennalens hemsida där man kan läsa om olika föreläsningar och ladda hem dokumentation mm. Länk

Nedan ligger sammanfattningar av några av de föreläsningar Camilla och Mikael var på:

Intensivundervisning: Ladda hem
Undervisa särskilt begåvade barn: Ladda hem
Att undervisa med digitala verktyg (Ulrika Ryan): Ladda hem
Digital kompetens och programmering (Linda Mannila): Ladda hem

Flera olika föreläsningar (Camilla): Ladda hem