månadsarkiv: september 2015

Nytt bedömningsstöd i matematik för lågstadiet

Sedan slutet av juni 2015 finns  ett nytt stöd för bedömning av elevers kunskaper i taluppfattning i årskurs 1-3.

Nu finns bedömningsstöd för att du lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3 i matematik. Bedömningsstödet kan användas redan från årskurs 1 för att tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom  taluppfattning. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.

För att få tillgång till materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. 

Obligatoriskt från 1 juli 2016

Under hösten 2015 kan materialet användas i en utprövningsomgång. Från 1 juli 2016 blir det obligatoriskt för huvudmän att använda bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling och matematik i årskurs 1.

Hur får du tillgång till bedömningsportalen?

Eftersom en del av bedömningsstöden är skyddade med sekretess eller upphovsrätt  behöver säkerheten vara hög. En del av bedömningsstödet i bedömningsportalen kommer därför att vara lösenordskyddat för att endast lärare ska kunna komma åt det. För att få åtkomst till det skyddade materialet krävs det att huvudmannen ger behörighet till rektorn för de skolenheter som huvudmannen är ansvarig för. Information om hur det här går till har tidigare skickas ut till huvudmän och rektorer. Vänd dig i första hand till din rektor om du har frågor om bedömningsportalen.

Återaktivera konton efter sommaren

En lärarens behörighet till bedömningsportalen gäller endast under ett läsår. Vid läsårsstart behöver rektorn logga in och återaktivera lärarnas konton för att de ska kunna fortsätta använda sina inloggningsuppgifter.

I år (2015/2016) behöver rektorn inte logga in och återaktivera lärarnas konton. Lärarnas användaruppgifter ska fungera som vanligt.

Utbildningsnämnden informeras.

Nu har vi kört igång samtliga mattelärare i  mattelyftet 1015-16 i Olofströms kommun. Det blev en bra start med många diskussioner och reflekterande tankar redan så här i starten. Tack alla för ert engagemang!

Måndagen den 7/9 ska Mikael informera utbildningsnämnden om vad det är vi kommer att hålla på med i år när det gäller matematik. De får samma introduktion som vi lärare och vi räknar med att få deras fulla stöd för vårt fortsatta jobb.