ArkivN

I ArkivN finner du Matematikpapper,  Problemavdelningen,  Uppslaget,  Tidigare nummer, Adventsproblem,  Arkiv Xtra,  DPL – dialoger om problemlösning och Kryptoskolan.
Materialet du finner här är fritt att laddas ner, skrivas ut och användas.

http://ncm.gu.se/arkivn