månadsarkiv: mars 2017

Blå strävor

I de blå strävorna anpassas innehållet i aktiviteterna på elevnivå för de elever som behöver möta matematik i många små steg och med lagom stor variation i åtanke, exempelvis elever i särskolans skolformer, elever som får specialundervisning och nyanlända elever med kortvarig skolbakgrund.

http://ncm.gu.se/node/478