Allmän info om Matematiklyftet

Matematiklyftet är en nationell satsning för alla lärare i Sverige som undervisar i matematik. I Olofström genomför vi detta under läsåret 2015-16 och samtliga pedagoger på låg- och mellanstadiet är med, dessutom matematikpedagoger på högstadiet och gymnasiet.

På denna sida kommer vi att lägga ut mer under själva projektets gång men du kan redan nu läsa mer om det på Skolverkets hemsida:

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.215336!/Menu/article/attachment/malyft_broschyr_2013.pdf

https://larportalen.skolverket.se/#/