månadsarkiv: maj 2015

Nämnaren 2015:2

Nu finns det nya numret av Nämnaren ute. Där finns bl.a. en intressant artikel av Karin Landtblom som handlar om de tre lägesmåtten median, medelvärde och typvärde. Hur blir man expert i klassrummet? Joakim Samuelsson har följt en erkänt duktig matematiklärare och beskriver hur han bedriver sin undervisning.

Lekfull matematik

Öppen konferens i Karlskrona

 – matematiska spel och aktiviteter 

öppen konferens för matematiklärare, forskare och alla intresserade
särskilda spår för förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och komvux i mån av anmälningar 

Karlskrona, 1-3 juli, 2015

Här vill man bidra till att ge lärare i matematik tillgång till flera alternativ för sina elever i form av matematiska spel och aktiviteter som stimulerar intresse och lärande. Konferensens syfte är att ge exempel på konkreta sätt att utveckla elevers själv­ständiga mate­matiska tänk­ande, diskussion och dialog, för ökat matematiskt intresse, insikt och gemen­skap om matematik.

Konferensen Lekfull matematik inträffar 1-3 juli i Karlskrona.

Lekfull matematik handlar om aktivitet. Du inbjuds att:

  • som deltagare prova spel och aktiviteter, och att
  • presentera ett spel och/eller aktivitet, eller flera

Tid: 1-3 juli, 2015. Start: kl. 13.00 onsdag den 1 juli, avslutning 13.00 fredag den 3 juli.

Lokal: Blekinge Tekniska Högskola, Gräsvik, Karlskrona.

Läs mer.

MatteMaraton

MatteMaraton är ”42,2 km huvudräkning” .

Maratonet innehåller 422 uppgifter, 10 för varje kilometer i ett riktigt maraton, och slutspurten på 22 uppgifter kommer att basera sig på praktisk matematik med utgångspunkt i dagsaktuella händelser. Dessa uppgifter publiceras först 20 maj.

Uppgifterna fokuserar på huvudräkning, förståelse av tal och matematiska begrepp som ger en god repetition. Elever tävlar på sin egen kunskapsnivå med uppgifter anpassade efter läroplanen.

Alla kan delta i MatteMaraton och tävlingen är helt kostnadsfri. Alla elever som är med i maratonet är med i utlottningen av fina pris

http://www.mattemaraton.se/

Kick-off för handledare och rektorer.

Den 4 maj var det kick-off för handledare och rektorer i Malmö inför mattelyftet 2015-16. Alla vi fem handledare var där och även samtliga skolors rektorer. Rektorerna stannade kvar och skulle dessutom få en extra dos matematik den 5 maj. Att alla Olofströms rektorer finns med på mattelyftet är jätteviktigt och fantastiskt kul. Det är inte alla kommuner som har det så. Bravo!

IMG_1097