Programmering

Under läsåret 2017-18 genomför vi en kollegial fortbildning för kommunens lärare med utgångspunkt från de nya kursplanerna i ämnet matematik F-Gy som börjar gälla HT 2018.

Vi kommer att besöka samtliga skolor vid flera tillfällen och ge både utmaningar och handfasta lektionsförslag. Syftet är att få en röd tråd i programmeringsundervisningen i kommunen.

Här nedan kommer aktiviteterna som är planerade som en röd tråd för kommunen:

Programmering
– en röd tråd i matematikundervisningen i Olofströms kommun

Timplan: 420h/stadie, dvs ca 140h/läsår, dvs ca 8h progr./läsår, dvs ca 2 veckor á 4h/läsår (60 min) Vi planerar 4 st. 60-min-pass/årskurs
Extra resurs: Programmerings-modul (NCM), dessutom sidospår till Algebra-modulen om koppling algebra-programmering (kommer i januari)

Programmeringsaktiviteter

1-3 Lektion 1: “Bre en smörgås” (lektion 1, lärarhandledning) https://gratisiskolan.se/tema/programmering.html + “dansprogrammering” (lektion 4)
Ladda ned handledning ”gratis i skolan”: klicka här
Ladda ned handledning ”Programmera mera”: klicka här

Lektion 2-3: https://studio.code.org/courses – kurs 1 och 2 (dator/padda/chromebook)

Lektion 4: Halsband (lektion 5 i “gratis i skolan”)
Ladda ned handledning ”Programmera mera” Hemligt meddelande: klicka här
Ladda ned handledning ”gratis i skolan” Halsband: klicka här

Lektion 5: Pilprogrammering och/eller Lapp-programmering
Pilprogrammering, kopieringsunderlag i handledningen på lektion 3 (s.27-28)
Ladda hem handledning här: Handledning    

Lapp-programmering https://gratisiskolan.se/lektion-2-lapp-programmering.html  

Vidare om handskakning: https://www.youtube.com/watch?v=I0jgcyfC2r8&feature=youtube

Lektion 6-7: Programmera din kompis: https://gratisiskolan.se/tema/programmering.html (lektion 3 i länken ovan) Ladda ned handledning: klicka här

Lektion 8: http://partners.disney.com/hour-of-code/wayfinding-with-code?cds

Lektion 9: Bebras

Lektion 10: http://csunplugged.org/sorting-algorithms/

Lektion 11-12: Code.org: https://studio.code.org 

Extra resurs:
Lärportalen på skolverket, välj Digital kompetens  https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/0-digitalisering/alla/alla
Unplugged: http://csunplugged.org/
Bebras: http://bebras.se/
UR: Tio 15 min-filmer inklusive handledning https://urskola.se/Produkter/196673-Programmera-mera/Visa-alla
Gratis i skolan https://gratisiskolan.se/tema/programmering.html
Kodboken  http://www.kodboken.se

4-6
Lektion 13-15 Blue-bot http://ncm.gu.se/media/stravorna/8/c/8CF_robot.pdf 

Lektion 16https://studio.code.org/courses kurs 3

Lektion 17: Gör en saga: Film 6:
https://urskola.se/Produkter/196673-Programmera-mera/Visa-alla  
Kopieringsunderlag 9 Ladda hem

Lektion 18: Kom igång med Scratch https://scratch.mit.edu/ i Kodboken http://www.kodboken.se

Lektion 19: Kom igång med Scratch (börja)http://www.kodboken.se

Lektion 20: Scratch  https://scratch.mit.edu/ Gör en egen saga. Rita geometriska figurer med Scratch. Scratch

Lektion 21: Bebras

Lektion 22-24:

Extra resurs: Lärarhack (instruktion till Scratch)
Gratis i skolan https://gratisiskolan.se/tema/programmering.html

Förslag på Blue- Bot aktiviteter https://hospedagogen.com/lektionsplaneringar-och-ovningar-for-blue-och-bee-bot/

7-9
Lektion 25-27: Scratch (sortera, rita mm.) https://studio.code.org/courses

Lektion 28-30:Programmera med kod:  http://koda.nu/labbet

Lektion 31-32: Blockly: (Java + block) kommandon

Lektion 33-36: Pim programmering oscillator.se

Extra resurs: code.org: https://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1
Bebras
Kojo
Robocup (legorobotar, teknik) / microbit

Ma1-5
Ladda hem material: origo kurs 1-5
PIM
Octave-kurs

Bebras
Pim programmering oscillator.se