Om Spetsmatematikprojektet

Projekt högstadiet i Olofström:

Mål enligt ansökan till Matematiksatsningen:

 • ”…ge elever med extra fallenhet för matematik möjlighet att utvecklas”
 • ”…ge en inblick i ämnets bredd genom bl.a. möten med personer som ger en bild av ämnets tillämpning, t.ex. forskare från BTH”
 • ”…utveckla nya metoder och möjligheter att förnya pedagogiken”
 • ”….attrahera fler elever att välja spetsutbildning i matematik på gymnasiet”

Planerade aktiviteter i ansökan:

 • Utvärdering av Constanta (Linnéuniversitetet)
 • matterummet
 • ”Matteyrket” (planerad temadag)
 • Studiebesök Borgarskolan, Malmö (elever)

Genomförande:

 • Uppstartsträff och avstämning av ansökan mm. den 26/8. Deltagare: mattegruppen + skolledare Högavångsskolan
 • Planeringsträff för det kommande läsåret den 20/9. Allt material till matterummet beställs.
  Alla deltagare får två böcker om ”Rika problem”
  Deltagare: mattegruppen + mattelärare och skolledare Högavångsskolan
 • Constanta utarbetar utvärderingsfrågor utifrån vår skiss från den 20/9. Dessa genomförs under hösten 2010 av alla elever på skolan.
 • Studiebesök på spetsutbildningen/BTH
  (47 elever i åk7, HT 2010 + VT 2012)
 • Sunne (lärare + mattegruppen + skolledare), 3 dagars kurs på Selma Lagerlöfs spa med bl.a. föreläsningar om ”Mattegömmor” med Doug Williams från Australien (bilderna nedan), samtliga mattegömmor som finns för högstadiet (160 st) inhandlas från Australien:

Sunne 4 Sunne 3 Sunne 2 sunne 1

 • Blekingeradion hösten 2010

blekingeradion

 • 14/12 Avstämningsmöte för att kolla av bl.a. hur man uppfattade Sunnekursen mm. Vi planerade mattedagarna i april mm.Constanta Oltanau var gästföreläsare och berättade om hur utvärderingen av Högstadieprojektet går till, varför enkätfrågorna var formulerade och utformade på ett visst sätt osv.
  Hon höll även en föreläsning om learning/lesson-study.Deltagare: Mattegrupp + Högavångskolans lärare + grundskolans rektorer.
 • Matterummet invigning 21/3 (bilder nedan)
 • Efterföljande möte med planering av studiebesök från Värnamo och detaljplanering av studiedagarna med Sten mm.

matterummet 4 BLT matterummet 3 matterummet 2 matterummet 1

 • 31/3 Studiebesök från Värnamo för att titta på Olofströms kommuns satsning på matematik 2003-2012.Samling i matteverkstaden på Brännaregårdsskolan på fm. där vi berättade om vårt arbete. Deltagare: Matteledare från F-L-M-H-GAlla blir ”snabbguidade” i matterummet på Hgv och högstadielärarna tar en längre titt efter lunch.

 

 • Studiebesök Borgarskolan (spetsutbildning), Malmö, åk9, april 2011 Deltagare: Elever i åk9 (bilder nedan)

Borgar 2 Borgar 1

 • Mattetemadagar med Sten Rydh och yrkesrepresentanter (bank och ingenjör), april 2011

Sten 2 Sten 1

 • Studieresa till Experimentariet i Köpenhamn, hela åk 8
 • Åk 9 på besök på Linnéuniversitet HT 2011
 • Lärare på besök hos Sten Rydh i Bengtsfors VT 2012
 • Miguel Perez (Liu) coachar lärare och elever kring mattegömmor och problemlösning VT 2012

mattegommor