Kängurusidan

På Kängurusidan ges information om årets Kängurutävling. Dessutom finns en problembank bestående av tidigare års problem med lösningar och kommentarer för undervisningen, Arbeta vidare med.   http://ncm.gu.se/kanguru