Om bedömningskursen

Projekt bedömning i Olofström
  • ”…ge pedagogerna bättre verktyg för att stimulera till en utveckling av olika undervisnings- och bedömningsmetoder…”
  • ”…testa olika sätt att undervisa och bedöma…”
  • ”…ge effekter på lång sikt…”
  • Startträff med föreläsning av Joakim Samuelsson och Fredrik Alm kring ”Bedömning för praktiken i Lgr 11”

Fredrik

 

  • efter varje träff fick lärarna uppgifter att göra i sitt klassrum som redovisades på nästa träff, det ingick även träffar i smågrupper på hemmaplan med redovisning och diskussioner kring både filmer och litteratur
  • på träff 2 föreläste Katarina Kjellström, PRIM-gruppen, kring ”Nationella prov och bedömning”
  • på träff 3 föreläste Bengt Selghed, Högskolan i Kristianstad kring ”Betygen i skolan – kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis”

kurslitteratur
Kurslitteraturen

 

  • på träff 4 var temat ”muntlig bedömning och rika problem” på Linnéuniversitetet, nedan ses lärare i färd med utematteproblemet ”Triangelmatte”

Triangelmatte

  • träff 5 och 6 handlade om diagnoserna i ”Tal och räkning” och ”Diamant” samt Peter Nyströms webbföreläsning kring bedömning
  • gruppdiskussioner kring ”Mathematics – inside the Black box”

 

Besök i Byskolan, Södra Sandby kring IKT och Matematikverkstad med föreläsning av Guldäpplevinnaren Ulrika Ryan.

Byskolan

 

Bilder från studieresa till matematikskolgård i Fristad och Navet, Borås. Citat från projektutvärderingen.

Bild45 Bild46 Bild47 Bild48 Bild49 Bild50 Bild51 Bild52 Bild53 Bild54 Bild55