Om Karlstadsprojektet

Karlstadsmatten

2005 så genomfördes en fortbildning som i första hand riktade sig till de lärare som inte var behöriga att undervisa i matematik på låg- och mellanstadiet. Syftet var att stimulera till en omväxlande och varierad undervisning och att man skulle få tips om att tänka i lite nya banor kring undervisningen i matematik.

Parallellt med detta så genomfördes ett antal seminarier/föreläsningar för samtliga lärare som undervisar i matematik, på kick-offen var samtlig personal från förskola till gymnasium med.
Föreläsarna var:

  • Kick-off, jan-05: Ulla Öberg Malmö Högskola på temat ”Sluta räkna-börja se”
  • mars-05: Ronny Ahlström ”Aldrig mer algoritmräkning” + Sune Jonasson ”Lärobokens dominerande roll”
  • aug-05: Eva-Stina Källgården + Margaretha Wallebäck ”Problemlösning”
  • mars-06: Ann-Louise Ljungblad ”Elever i matematiksvårigheter”
  • Bengt Johansson, NCM föreläste en heldag för BUN + mattegruppen om Nationella prov och NCM samt matematikdelegationens arbete

Karlstads universitet höll i utbildningen och 39 lärare i kommunen deltog i fortbildningen. En hel del lärare som var behöriga att undervisa i matematik deltog också i kursen och den gav inga högskolepoäng eftersom detta var långt innan lärarlegitimationen var på tapeten.

Under kursen så kom det ner lärare från Karlstad till Olofström vid tre tillfällen och däremellan arbetade man med uppgifter på egen hand.

Deltagarna fick ta del av väldigt mycket material och tips kring matematikundervisningen och detta finns under fliken ”Material” under denna sida.

Utvärdering:

  • 95% av de deltagande lärarna svarade att de är nöjda eller mycket nöjda med föreläsningarna
  • 87% av föreläsningsdeltagarna svarade att deras intresse för matematik har ökat
  • enkätsvaren från deltagarna i Karlstadskursen visade att de var mycket nöjda