Röda tråden i Olofström


Aktiviteterna för lågstadiet hittas under rubriken 120 ext. tim. på hemsidan. Mattegömmorna finns på låg-och mellanstadieskolorna.

Förskola:    Aktiviteten ”Vad skall bort?” samt olika tärningsspel där eleverna tränar på 1 -6 samt automatisera tärningsbilderna.

F-klass HT:    Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning som innehåller: mönster, tärningsspel, sanden/riset, lekparken. Se Skolverket https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/bedomning-i-grundskolan/bedomningsstod-i-amnen-i-grundskolan/bedomningsstod-matematik-grundskolan

F-klass VT:    Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning som innehåller: Sekvensräkning, sortering (större/mindre, kort/lång, framför/bakom) Se Skolverket https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/bedomning-i-grundskolan/bedomningsstod-i-amnen-i-grundskolan/bedomningsstod-matematik-grundskolan Geometribegreppen (triangel, cirkel, kvadrat, rektangel) och räkneramsan 1-20 fram- och baklänges.

Åk 1 HT: Aktiviteten ”Bondgården”. Dansprogrammering (se lektion 4) https://gratisiskolan.se/tema/programmering.html

Åk 1 VT: Aktiviteten ”Vrålapornas ben” och ”Findus bollar”. Programmering kurs 1 och 2 i https://studio.code.org/courses

Åk 2 HT:  Aktiviteterna ”Placera ditt tal” och ” Tallinje med klädnypor”. Pilprogrammering https://urskola.se/Produkter/196673-Programmera-mera/Visa-alla Film 2, pilprogrammering, kopieringsunderlag i handledningen på lektion 3 (s.27-28)
Ladda hem handledning här: Handledning

ÅK 2 VT:  Aktiviteterna ”Fyrfärgsproblemet” och ”100-rutan -gissa mitt tal”. Programmera din kompis  https://gratisiskolan.se/tema/programmering.html (lektion 3 i länken) Ladda ned handledning: klicka här

Åk 3 HT:   Berbrasmaterial, Aktiviteten ”Hur sannolikt är det?” Problemet – Kattmammor (del 6). Problembanken (Skolverket)
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/name/P03WCPLAR047219

Åk 3 VT:  Programmering med Moana  http://partners.disney.com/hour-of-code/wayfinding-with-code?cds. Mattegömmorna ”Flags from a ship”, ”4 arm shapes”, ”Heads and legs”, ”Addition totals” och ”Staircase”. Se konkret material som finns på varje skola.

Åk 4 HT:  Mattegömmorna ”Crossing the river”, ”Lining up”,  ”Cars in a garage”, ”Make a snake” och ”Match triangles”. Se konkret material som finns på varje skola.
Problemet – Växterna (del 4). Problembanken (Skolverket) https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/409_Problemlosning_4-6/se-aven/Material/Problembank%20%C3%A5k%204-6.docx

ÅK 4 VT:  Programmering på code.org kurs 3 https://studio.code.org/courses
Programmering med Bluebot (som finns på varje skola). Problemet – Cykeltur (problemlösningsmodulen år 4-6) https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/409_Problemlosning_4-6/se-aven/Material/Problembank%20%C3%A5k%204-6.docx

Åk 5 HT :  Programmering i Scratch – gör en saga.  https://scratch.mit.edu Problemet – Klubben (problemlösningsmodulen år 4-6) https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/409_Problemlosning_4-6/se-aven/Material/Problembank%20%C3%A5k%204-6.docx

Åk 5 VT:  Programmering – Rita geometriska figurer med Scratch.  https://scratch.mit.edu

Åk 6 HT : Problemet – Glaskulor (problemlösningsmodulen år 4-6) https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/409_Problemlosning_4-6/se-aven/Material/Problembank%20%C3%A5k%204-6.docx
Kurs 4  i https://studio.code.org/courses

ÅK 6 VT:   Problemet – Bandy (problemlösningsmodulen år 4-6) https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/409_Problemlosning_4-6/se-aven/Material/Problembank%20%C3%A5k%204-6.docx

Bebrasmaterial https://www.bebras.se/

Åk 7 HT : “En lektion om division med tal i decimalform” Bengt Drath. https://www.youtube.com/watch?v=TYxV800nOVAP

Åk 7 VT : Arbeta vidare med Scratch t.ex. rita och sortera https://scratch.mit.edu/ Problemlösning: Stenplattor s. 3 https://www.liber.se/plus/E470515001.pdf

Åk 8 HT : Programmering: Blockley https://blockly.games/?lang=sv Problemlösning: Vinkelsumman nr. 10 https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Gymnasieskola/440_undervisamatematikutifranproblemlosning%20GY/se-aven/Material/problembanken_uppdaterad150212_medframsida.pdf

ÅK 8 VT : Koda.nu: http://koda.nu/labbet
Problemlösning: Brakmiddag nr 6 https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Gymnasieskola/440_undervisamatematikutifranproblemlosning%20GY/se-aven/Material/problembanken_uppdaterad150212_medframsida.pdf

Åk 9 HT : Problembanken: Tornet nr 3 https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Gymnasieskola/440_undervisamatematikutifranproblemlosning%20GY/se-aven/Material/problembanken_uppdaterad150212_medframsida.pdf Koda.nu: http://koda.nu/labbet

ÅK 9 VT : Berbrasmaterial http://legacy.bebras.se/