Röda tråden i Olofström


Förskola:    Aktiviteten ”Vad skall bort?” samt olika tärningsspel där eleverna tränar på 1 -6 samt automatisera tärningsbilderna.

F-klass HT:    Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning som innehåller: mönster, tärningsspel, sanden/riset, lekparken. Se Skolverket https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/bedomning-i-grundskolan/bedomningsstod-i-amnen-i-grundskolan/bedomningsstod-matematik-grundskolan

F-klass VT:    Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning som innehåller: Sekvensräkning, sortering (större/mindre, kort/lång, framför/bakom) Se Skolverket https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/bedomning-i-grundskolan/bedomningsstod-i-amnen-i-grundskolan/bedomningsstod-matematik-grundskolan Geometribegreppen (triangel, cirkel, kvadrat, rektangel) och räkneramsan 1-20 fram- och baklänges.

Åk 1 HT: Aktiviteten ”Bondgården”. Dansprogrammering (se lektion 4) https://gratisiskolan.se/tema/programmering.html

Åk 1 VT: Aktiviteten ”Vrålapornas ben” och ”Findus bollar”. Programmering kurs 1 och 2 i https://studio.code.org/courses

Åk 2 HT:  Aktiviteterna ”Placera ditt tal” och ” Tallinje med klädnypor”. Pilprogrammering https://urskola.se/Produkter/196673-Programmera-mera/Visa-alla Film 2, pilprogrammering, kopieringsunderlag i handledningen på lektion 3 (s.27-28)
Ladda hem handledning här: Handledning

ÅK 2 VT:  Aktiviteterna ”Fyrfärgsproblemet” och ”100-rutan -gissa mitt tal”. Programmera din kompis  https://gratisiskolan.se/tema/programmering.html (lektion 3 i länken) Ladda ned handledning: klicka här

Åk 3 HT:   Berbrasmaterial, Aktiviteten ”Hur sannolikt är det?” Problemet – Kattmammor (del 6). Problembanken (Skolverket) https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/415_problemlosning%20%C3%A5k1-3/se-aven/Material/P1-3_problembank.pdf

Åk 3 VT:  Programmering med Moana  http://partners.disney.com/hour-of-code/wayfinding-with-code?cds. Mattegömmorna ”Flags from a ship”,  ”4 arm shapes”, ”Heads and legs”, ”Addition totals” och ”Staircase”. Se konkret material som finns på varje skola.

Åk 4 HT:  Mattegömmorna ”Crossing the river”, ”Lining up”,  ”Cars in a garage”, ”Make a snake” och ”Match triangles”. Se konkret material som finns på varje skola.
Problemet – Växterna (del 4). Problembanken (Skolverket) https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/425_problemlosning%20%C3%A5k4-6/se-aven/Material/P4-6_problembank_MED_FRAMSIDA.pdf

ÅK 4 VT:  Programmering på code.org kurs 3 https://studio.code.org/courses
Programmering med Bluebot (som finns på varje skola). Problemet – Cykeltur (problemlösningsmodulen år 4-6) https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/425_problemlosning%20%C3%A5k4-6/2_attarbetamedmatematiskaproblem/material/flikmeny/tabA/Artiklar/P4-6_02A_04_cykeltur.docx

Åk 5 HT :  Problem: Cecilia C om delbara tal och vattenmelon
Programmering i Scratch – gör en saga.  https://scratch.mit.edu Problemet – Klubben (problemlösningsmodulen år 4-6) https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/425_problemlosning%20%C3%A5k4-6/3_undervisningochmatematiskproblemlosning/material/flikmeny/tabA/Artiklar/P4-6_03A_04_klubben.docx

Åk 5 VT:    Problem: Samma area med Geogebra
Programmering – Rita geometriska figurer med Scratch.  https://scratch.mit.edu

Åk 6 HT : Problemet – Glaskulor (problemlösningsmodulen år 4-6) https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/425_problemlosning%20%C3%A5k4-6/7_anpassningavproblem/material/flikmeny/tabA/Artiklar/P4-6_07A_03_glaskulor.docx
Kurs 4  i https://studio.code.org/courses

ÅK 6 VT:   Pronblemet – Bandy (problemlösningsmodulen år 4-6) https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/425_problemlosning%20%C3%A5k4-6/7_anpassningavproblem/material/flikmeny/tabA/Artiklar/P4-6_07A_04_bandy.docx Bebrasmaterial

Åk 7 HT    Problem: Bengt Drath “En lektion om division med tal i decimalform”

Åk 7 VT    Scratch (sortera, rita mm.)
Problem: Brakmiddag

Åk 8 HT    Blockly

    Problem: Målade kuber

ÅK 8 VT    Koda.nu: http://koda.nu/labbet
Problem: Vinkelsumma

Åk 9 HT    Problem: Tornet
Koda.nu: http://koda.nu/labbet

ÅK 9 VT    Bebras

Gy Ma 1 

Gy Ma 2 

Gy Ma 3 

Gy Ma 4

Gy Ma 5