månadsarkiv: november 2014

Webbinarium för gymnasielärare.

Välkommen till webbinariet för dig som vill veta mer om undervisning och Matematiklyftet i gymnasieskolan. Under 1,5 timme får du lyssna på inspirerande föreläsningar och har även chansen att ställa frågor om ämnesplanens förmågor, bedömning i matematik och Matematiklyftet. Ingen föranmälan krävs!

Föreläsare är Ola Helenius, Lovisa Sumpter och Marcus Strömbäck Hjärne.
Webbinariet hålls den 18 december kl. 16:00 – 17:30

Mer information hittar du på länken:

http://www.epostservice.se/aspnet/v3/page/read.ashx?issueid=230729&userid=32698595&readid=E8AC3307A402

 

Regeringsuppdrag om begåvade elever

Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att stimulera och stödja grund- och gymnasieskolors arbete med särskilt begåvade elever genom att utarbeta ett särskilt stödmaterial. Materialet ska innehålla anvisningar om hur arbetet med särskilt begåvade elever kan organiseras samt ge exempel på undervisningsmetoder och arbetssätt utifrån rådande lagstiftning och aktuell forskning.

»»» Uppdrag att främja arbete med särskilt begåvade elever [Regeringen]

»»» Regeringsuppdrag U2014/5038/S [Regeringen]