Ljus i förskolan

Hästhovens förskola i Skövde har under läsåret 14-15 arbetat med ett projekt kring ljus i sina barngrupper. En av avdelningarna har delat med sig av sina tankar hur de har arbetat med overhead i sin barngrupp och på de olika sätt de hittat sammanhang mellan ljus och matematik. Barngruppen består av 23 barn i åldrarna 4-6 år. När barn gör olika upptäckter kring ljus och får möjlighet att resonera kring de problem de stöter på utvecklar de sin förmåga att kommunicera och ta tillvara på olika tankegångar som finns i barngruppen.

http://ncm.gu.se/node/7910