Mer matematik på mellanstadiet

Det ska bli mer matte på schemat i skolan. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
Beslutet innebär att undervisningen utökas med 105 timmar i grundskolan, specialskolan, sameskolan och i grundsärskolan. 105 timmar motsvarar en mattetimme i veckan. Det rekommenderas att man lägger de timmarna på mellanstadiet och det kommer Olofströms kommun att göra. Allt börjar gälla redan nu till hösten, den 1 juli 2016.

Läs mer på : http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ytterligare-undervisningstid-i-matematik_H301UbU21