Lärarens mimik avgörande för arbetsro och högt matteresultat.

Lärarens mimik, gester och tonfall kan vara avgörande för arbetsro – och höga matteresultat.
Det är lärare som tar ansvar för sin relation med eleverna, säger Ann-Louise Ljungblad som skrivit en avhandling om vikten av respektfulla lärar-elevrelationer. Läs om det i en artikel i Aftonbladet.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22165229.ab