Lekfull matematik

Öppen konferens i Karlskrona

 – matematiska spel och aktiviteter 

öppen konferens för matematiklärare, forskare och alla intresserade
särskilda spår för förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och komvux i mån av anmälningar 

Karlskrona, 1-3 juli, 2015

Här vill man bidra till att ge lärare i matematik tillgång till flera alternativ för sina elever i form av matematiska spel och aktiviteter som stimulerar intresse och lärande. Konferensens syfte är att ge exempel på konkreta sätt att utveckla elevers själv­ständiga mate­matiska tänk­ande, diskussion och dialog, för ökat matematiskt intresse, insikt och gemen­skap om matematik.

Konferensen Lekfull matematik inträffar 1-3 juli i Karlskrona.

Lekfull matematik handlar om aktivitet. Du inbjuds att:

  • som deltagare prova spel och aktiviteter, och att
  • presentera ett spel och/eller aktivitet, eller flera

Tid: 1-3 juli, 2015. Start: kl. 13.00 onsdag den 1 juli, avslutning 13.00 fredag den 3 juli.

Lokal: Blekinge Tekniska Högskola, Gräsvik, Karlskrona.

Läs mer.