Alternativa test till ”Förstå och använda tal”

Nu finns alternativa test till Förstå och använda tal – en handbok tillgängliga. Dessa nya test är att se som komplement till de test som finns i boken och är avsedda att mäta samma sak som de gamla. Syftet är att man vid behov ska kunna göra testen fler gånger.
Du hittar testen på   http://ncm.gu.se/handboken