Kalkyl

På UR finns en ny programserie som vänder sig till åk 7-9, KALKYL.

Programmen belyser vardagsproblem med matematikanknytning.

Exempel från programmet om omkrets: Hur långt rep behöver en klättrare för att ta sig ner från Globens tak? Sabine Louvet ska med matematikens hjälp räkna ut hur långt rep en klättrare behöver för att kunna fira ner sig från Globen. Klättraren måste ha fullt förtroende för hennes matematikkunskaper eftersom han bara får med sig exakt den längd rep hon kommer fram till behövs. Hur räknar man ut en cirkels omkrets? Och hur gör man när verkligheten inte stämmer överens med formeln? Globen är ju inte helt rund utan en avhuggen sfär. Hur räknar man då ut rätt längd på repet? Man går också igenom pi med alla dess decimaler och avrundning samt hur man använder begreppet. Du kan även få tips på hur du kan använda dig av programmen i din undervisning.

Kalkyl hämtar du  här: