Vattnets väg

Det här materialet är uppdaterat 2015. Den första versionen från 2007 som var en tryckt folder togs fram i samband med att alla kommunens skolor fick sina ”Naturskoleryggsäckar” med luppar, håvar, böcker osv.
Materialet tar upp information om hur vattnet i kommunen färdas från källan i Halen/Bromölla till utsläppet från reningsverket i Holjeån. Det innehåller också info om naturen kring Halen, Mossadammarna och Holjeån vid Östafors. Allt som behövs för att jobba med naturen som klassrum och att utnyttja vattenverket och reningsverket som en pedagogisk resurs.

För att ladda hem ”Vattnets väg” så klicka på länken nedan:

Vattnets väg